Simulated annealing ( Mô phỏng kiểu luyện kim – Google Translate)

Bài này nhằm mục đích ghi chú lại, tự giải thích cho chính bản thân mình sau này đọc lại có thể dễ hiểu hơn. Trong mô phỏng, kiến thức nền tảng là vật lý thống kê, ta cần lấy mẫu đầy đủ các trạng thái ( xác định tính chất của hệ ở tất... Continue Reading →

Advertisements

Cơ sở vật lý thống kê của các phương pháp mô phỏng

nội năng U: năng lượng cần thiết để tạo nên hệ ( 0k) năng lượng tự do helmholtz F=U-TS: ở 0k, ta cần U để tạo nên hệ, nhưng nếu hệ tương tác với môi trường, do có nhiệt độ T ( nhiệt độ tuyệt đối) nên sẽ có một phần năng lượng nào đó... Continue Reading →

How to login to server without enter password

you have an account on server and you have to login frequently, you are tired of typing ssh ....../ password? RSA is your solution! Firstly, goto home directory make sure you have a writable folder called ".ssh", if not you can create that folder: Secondly, generate rsa-key: You will be asked to provide some information... Continue Reading →

Mô phỏng Monte Carlo vĩ chính tắc (GCMC)

xác suất chấp nhận chuyển từ trạng thái đầu (o) sang trạng thái mới (n): $latex acc(o \rightarrow n)= min(1,q)$ với $latex q= \frac{\alpha(n \rightarrow o)}{\alpha ( o \rightarrow n) } \times \frac{f(n)}{f(o)}    [1]$ ở đây, $latex \alpha (o \rightarrow n), f(o) $ lần luợt là mật độ xác suất cố gắng chuyển từ trạng... Continue Reading →

[tình yêu và toán học #1]

mình đang đọc cuốn tình yêu và toán học của tác giả Edward Frenkel- một nhà toán học ,mình không rõ ông suất sắc như nào vì mình không làm trong lĩnh vực toán. Và giờ là thời đại của truyền thông nên vĩ đại hay không cũng không còn chính xác nữa, nếu bạn... Continue Reading →

những địa chỉ tin cậy cho việc ngâm cứu Gromacs

trong quá trình tìm hiểu GROMACS, mình thấy một số trang web sau rất hữu ích. BevanLab: đầu bảng trong danh sách là trang của BevanLab, các tutorial về Gromacs do Dr. Justin Lemkul viết, ông là người đóng góp rất nhiều trong chương trình GROMACS http://www.bevanlab.biochem.vt.edu/Pages/Personal/justin/gmx-tutorials/ gromacs.org_gmx-users Thứ 2 là mailling list của GROMACS,... Continue Reading →

Tản mạn chuyện viết chương trình

mình xin phép được dùng từ viết chương trình vì thực ra mình là dân vật lý, mình không làm phần mềm game cho các bạn chơi, mình cũng không viết malware hay virus các kiểu mà chỉ dùng một chiếc máy tính tốt tốt chút để viết các chương trình cộng trừ nhân chia... Continue Reading →

Gnuplot

Nói chung mình thích dung gnuplot-qt hơn là wxt, phiên bản càng mới dùng càng thich vẽ theo tỷ lệ log của các trục: set logscale x set logscale y set logscale xy unset logscale: bỏ logscale ... trên trục x chỉ hiển thị các mốc nào đó: set xtics (50, 100, 150) vẽ file... Continue Reading →

Chuyện trúng gió cafe

Nếu buổi sáng thứ 2, như bao 6 buổi sáng còn lại, bạn thức dậy lúc 4h sáng, bạn không ăn sáng, bạn pha 2 gói Netcafe( loại khác chưa thử) loại 3 in 1 vào 1 cốc, đổ nước và uống thì bạn sẽ bị trúng độc ngay, độc này không chết mà chỉ... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑