Gnuplot

Nói chung mình thích dung gnuplot-qt hơn là wxt, phiên bản càng mới dùng càng thich
vẽ theo tỷ lệ log của các trục:

  • set logscale x
  • set logscale y
  • set logscale xy
  • unset logscale: bỏ logscale

trên trục x chỉ hiển thị các mốc nào đó:

  • set xtics (50, 100, 150)

vẽ file dữ liệu

mặc định thì để vẽ file dữ liệu, gnuplot coi separator là các dấu trắng ( dấu cách hoặc tab), nếu ta có file dữ liệu với separator là ‘,’ thì ta cần bảo gnuplot separator:

  • set datafile separator ‘,’

Giải phương trình

Gnuplot rất flexible, ta có thể dùng nó để tìm nghiệm của phương trình một cách gần chính xác( dự đoán) bằng cách vẽ 2 phương trình ra xem cắt nhau ở đâu

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

LazyT

Góc nhỏ của Quyền

phanlan

we get what we give, sống là cho đi

Codeaholicguy

software engineer, team lead at #kobiton, blogger at @codeaholicguy

Maths 4 Physics & more...

Blog Toán Cao Cấp (M4Ps)

Vatlyvietnam's Blog

Thế Giới Song Song

Darren Wilkinson's research blog

Statistics, computing, data science, Bayes, stochastic modelling, systems biology and bioinformatics

Ông Xuân Hồng

Chia sẻ kiến thức và thông tin về Machine learning

Từ coder đến developer - Tôi đi code dạo

Lập trình viên giỏi không phải chỉ biết code

Life in Computational Biology

Chemistry, physics, biology and life

Moriator - I can do it!

Linux dễ dàng hơn bạn nghĩ!

VinaCode

Lập trình & Cuộc sống

Blog của Chiến

Học. Thực hành. Sáng tạo

Bespoke Blog

Science! Culture! Computational Engines!

Vuhavan's Blog

Just another WordPress.com weblog

%d bloggers like this: