Giải phương trình chuyển động của con lắc đơn- lò xo

câu 1 yêu cầu ta chứng minh biểu thức giải tích nên ta sẽ khai báo các biến kiểu sym: biểu thức của động năng: ở đây ngoài chuyển động của lò xo ( quả nặng) ta còn có chuyển động quay như trong con lắc lò xo, khi con lắc lò xo ở góc... Continue Reading →

Advertisements

Gromacs Notes

Một số điều nhận ra trong GROMACS, những điều này có thể hữu ích với một số người, có thể không. dt=2fs là bước thời gian lớn nhất mà GROMACS có thể chạy sao cho hệ vẫn ổn định ( có một số thủ thuật có thể tăng dt lên tới 4fs, cần đọc nhiều... Continue Reading →

Sử dụng VMD

Trước tiên cần cài đặt VMD, tải VMD tại địa chỉ này ,ở thời điểm bài viết thì bản 1.9.2 là mới nhất. Mình chọn bản "LINUX_64 OpenGL, CUDA (Linux (RHEL 4.6 and later) 64-bit Intel/AMD x86_64 w/ SSE, with CUDA)" Giải nén VMD:  tar xvf vmd-1.9.2.bin.LINUXAMD64.opengl.tar.gz vào trong thư mục vừa giải nén và... Continue Reading →

Ngay Hôm Nay

Ngay hôm nay, tôi sẽ vui vẻ. Tôi thừa nhận những gì Abraham Lincoln đã nói: " Khi ngườita quyết định vui vẻ thì họ sẽ được vui vẻ gần như thế" . Hạnh phúc có từ chính bên trong chúng ta chứ không phải từ ngoại cảnh. Ngay hôm nay, tôi sẽ cố gắng... Continue Reading →

Định lý Noether

Đây có thể coi là định lý đẹp nhất của vật lý. Định lý phát biểu như sau: Đối với mỗi tính đối xứng của hàm Lagrange $latex L(q,\dot{q})$, tồn tại một đại lượng bảo toàn. Ở đây, $latex q=(q_1,q_2,...,q_N)$ Tính đối xứng ở đây ám chỉ nếu ta thay đổi các tọa độ bởi... Continue Reading →

Hiển thị code trong Latex với gói minted

Latex rất tiện cho soạn thảo toán học và chèn code, sẽ rất đẹp nếu so với chèn trong word vì nó giữ nguyên font chữ, highlight code. Để hiển thị code trong latex, ta có thể dùng các gói listing và đặc biệt minted là tiện hơn rất nhiều. Để sử dụng minted, tốt... Continue Reading →

Tìm cực trị trong MATLAB( 2008a)

Trong MATLAB, bản 2008a trở về trước đó dùng thư viện symbolic của maple, các bản về sau thì dùng MuPad nên có đôi chút khác biệt. syntax: Mô tả: fminsearch là hàm tìm cực tiểu của hàm tính toán số func, func có thể là hàm @ hoặc hàm inline. x0 là giá trị... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑